Shiba inu

Vloženo dne 15.6.2009

převzato z www.cmku.cz

F.C.I.-Standard č. 257 / 16.06.1999 / GB                      

           
SHIBA-INU
(Shiba)
 
ZEMĚ PŮVODU: Japonsko
 
POUŽITÍ: Lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat. Společenský pes.
 
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 5        špicové a primitivní plemena
                                                            
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: shiba-inu je původním japonským plemenem již od dávných dob. Slovo „shiba“ znamená „malý“, „malý pes“. Původním areálem shiby byly hornaté oblasti proti Japonskému moři a shiba byla užívána jako lovecký pes pro lov malých zvířat a ptáků. V plemeni se projevovaly malé rozdíly podle jednotlivých oblastí, kde byly shiby chovány. Když byli v období let 1868-1912 dováženi z Anglie angličtí setři a pointři, lov se stal v Japonsku sportem a křížení těchto anglických plemen se shibami bylo obvyklé. Čistokrevné shiby začaly být vzácné, takže v letech 1912-1926 se čistokrevné shiby omezené jen na tyto oblasti téměř přestaly vyskytovat. Lovci a další zainteresované osoby se o záchranu čistokrevných shib začali zajímat kolem roku 1928, a záchrana omezeného počtu čistých krevních linií tak začala. Standard plemene byl unifikován v roce 1934. V roce 1937 byla shiba prohlášena za „národní památku“, a poté bylo plemeno chováno a šlechtěno až do podoby vynikajícího plemene, jak jej známe dnes.
 
CELKOVÝ VZHLED: malý pes, dobře vyvážený, s dobrou kostrou a dobře vyvinutým osvalením. Silná konstituce. Pohyb rychlý, volný a krásný.
 
DŮLEŽITÉ POMĚRY: poměr kohoutkové výšky k délce těla je 10 : 11.
 
POVAHA / TEMPERAMENT: věrný, učenlivý, rozumný, velmi pozorný.
 
HLAVA:
 
MOZKOVNA:
Lebka: široké čelo.
Stop: dobře patrný, se slabou rýhou.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos: žádoucí je černá barva nosní houby. Nosní hřbet je rovný.
Tlama: středně silná, zužující se.
Pysky: těsně přiléhající.
Čelisti/Zuby: silné zuby, nůžkový skus. 
Líce: dobře vyvinuté.
Oči: poměrně malé, trojúhelníkové, tmavě hnědé. Vnější koutky očí jsou lehce zvednuté.
Uši: poměrně malé, trojúhelníkové, maličko nakloněné vpřed, pevně vztyčené. 
 
KRK: silný, mohutnější, v dobré rovnováze s hlavou i tělem.
 
TRUP:
Hřbet: rovný a silný.
Bedra: široká a osvalená.
Hrudník: hluboký, žebra středně vyklenutá.
Spodní linie: dobře vtažené břicho.
 
OCAS: vysoko nasazený, silný, nesen silně zatočený nebo v srpovitém oblouku nad hřbetem. Pokud je natažen, špička dosahuje téměř k hleznům.
 
KONČETINY:
 
HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zpředu jsou hrudní končetiny rovné.
Rameno: ramenní lopatka mírně strmá
Loket: těsně přiléhající k trupu.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Stehna: dlouhá.
Bérce: krátké, ale dobře vyvinuté.
Hlezna: silná a pevná.
 
TLAPKY: prsty těsně uzavřené a dobře klenuté. Polštářky tvrdé a pružné. Drápky tvrdé a žádoucí je tmavá barva.
 
POHYB: lehký a čilý.
 
OSRSTĚNÍ:
 
SRST: krycí srst je hrubá a rovná, podsada měkká a hustá. Srst na ocasu je maličko delší a odstávající.
 
BARVA: červená, černá s pálením, sezamová, černě sezamová, červeně sezamová.
Popis sezamové barvy:
-         sezamová: rovnoměrná směs bílých a černých chlupů.
-         černě sezamová: více černých než bílých chlupů.
-         červeně sezamová: základní barvou srsti je červená, je smíchána s černými chlupy.
Všechny výše zmíněné barevné rázy musí mít „urajiro“.
Urajiro: bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně čelisti a krku, na hrudníku a břichu, na spodní straně ocasu a na vnitřní straně končetin.
 
VÝŠKA:
Výška v kohoutku:       Psi:       40 cm.
                                   Feny:    37 cm.
Tolerance ± 1,5 cm.
                                  
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
-         psi vykazující samičí typ, feny vykazující samčí typ.
-         předkus nebo podkus.
-         chybí více zubů.
-         plachost.
 
VYLUČUJÍCÍ VADY:
-         uši nejsou vztyčené.
-         svěšený ocas nebo krátký ocas.
 
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.